תכנית חסכון
לעתיד

השקיעו בעתיד שלכם
עם מיטב דש גמל להשקעה.
תכנית חסכון מניבה,
המאפשרת הפקדה
חודשית קבועה

  • דמי ניהול אטרקטיביים (0.7% לשנה מהצבירה)
  • הפקדות חודשיות ו/או הפקדה חד פעמית לנוחיותכם
  • ניתן להפקיד עד 70,000 ₪ בשנה
  • נזילות מלאה - ניתן למשוך את הכסף בכל עת
  • פטור מלא ממס במשיכה כקצבה, החל מגיל 60
דמי ניהול אטרקטיביים (0.7% לשנה מהצבירה) הפקדות חודשיות ו/או הפקדה חד פעמית לנוחיותכם ניתן להפקיד עד 70,000 ₪ בשנה נזילות מלאה - ניתן למשוך את הכסף בכל עת פטור מלא ממס במשיכה כקצבה, החל מגיל 60