תכנית חסכון
לעתיד ילדיכם

פתחו תכנית חסכון אונליין בחודש נובמבר
ותקבלו ₪100 מתנה לחשבון*.

המבצע ל-1000 מצטרפים
ראשונים בלבד, בהתאם
לתנאים המפורטים מטה.

  • דמי ניהול אטרקטיביים (0.7% לשנה מהצבירה)
  • הפקדות חודשיות ו/או הפקדה חד פעמית לנוחיותכם
  • ניתן להפקיד עד 70,000 ₪ בשנה
  • נזילות מלאה - ניתן למשוך את הכסף בכל עת
  • פטור מלא ממס במשיכה כקצבה, החל מגיל 60
דמי ניהול אטרקטיביים (0.7% לשנה מהצבירה) הפקדות חודשיות ו/או הפקדה חד פעמית לנוחיותכם ניתן להפקיד עד 70,000 ₪ בשנה נזילות מלאה - ניתן למשוך את הכסף בכל עת פטור מלא ממס במשיכה כקצבה, החל מגיל 60